دیدما و کسب و کار

اگر تاکنون با دقت به محیط پیرامون خود دقت کرده باشید به احتمال زیاد تعداد فراوانی تبلیغات محیطی که از طرف شرکتهای متنوع از ارائه دهندگان خدمات خاص تا تولیدکنندگان محصولات مختلف عرضه شده اند را مشاهده نموده اید .

این تبلیغات از طرق مختلف از جمله جراید تابلوهای تبلیغاتی رادیو و تلویزیون، اینترنت و حتی تماسهای تلفنی نیز وجود داشته که همگی دارای یک وجه اشتراک می باشند و آن یک طرفه بودن آنها است. به این معنا که تمامی آنها معمولا بصورت زود گذر از منظر مخاطب خود عبور کرده و بیننده آگهی فرصت تأمل و در صورت نیاز یادداشت برداری را پیدا نمی کند یا اینکه در صورت مشاهده در جراید، هنگام نیاز به آن دسترسی نخواهند داشت و در نتیجه امکان تعامل با آگهی دهنده وجود ندارد.

این در حالیست که عدم ارتباط بسیاری از تبلیغات با نیازهای مخاطب و حجم بالای آنها به طور کلی باعث بوجود آمدن یک حس منفی در افراد نسبت به ماهیت آگهی میشود که این موضوع باعث بی تفاوتی و در مواقعی تنفر نسبت به آگهی بطور کلی می گردد . به نظر میرسد با توجه به تکامل و پیشرفت در اکثر زمینه های علمی، اجتماعی و فن آوری و... تبلیغات همچنان همان روند طی شده در چند دهه گذشته را ادامه می دهد . از این رو "دیدما" سعی در ارائه روشی نوین از معرفی خدمات و محصولات به افراد داشته که از طریق یک ارتباط دو طرفه بر پایه تفکر و احساس مشارکت مادی و معنوی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید .