نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۳۳۱ رای

به نظر شما کدامیک نشانه عسل نامرغوب است

نظرسنجی از ۲۶ دی ۱۳۹۱
۳۴۴ رای

آیا میدانید بن سای چیست

نظرسنجی از ۲۵ دی ۱۳۹۱
۳۵۳ رای

آیا از ورن خود احساس رضایت میکنید ؟

نظرسنجی از ۲۳ دی ۱۳۹۱
۳۴۴ رای

در مورد این گجت چه فکر میکنید ؟

نظرسنجی از ۲۲ دی ۱۳۹۱
۳۵۱ رای

بهترین دوران زندگی را کدام میدانید ؟

نظرسنجی از ۲۰ دی ۱۳۹۱
۳۵۷ رای

نظر خود را در مورد این ایده بفرمایید

نظرسنجی از ۱۹ دی ۱۳۹۱