نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۲۵۷ رای

کدام یک از برند های گز بیشتر مورد پسند شماست ؟

نظرسنجی از ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
۱۰۱ رای

آیا برای پذیرایی عید نوروز از گز استفاده می کنید؟

نظرسنجی از ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ لغایت ۵ فروردين ۱۳۹۲
۱۹۷ رای

در حال حاضر از کدام برند عینک استفاده می کنید؟

نظرسنجی از ۲۱ اسفند ۱۳۹۱
۱۹۸ رای

کدام رنگ را برای شیشه عینک آفتابی خود می پسندید؟

نظرسنجی از ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
۲۶۰ رای

کدام برند از چای بیشتر مورد پسند شماست؟

نظرسنجی از ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
۲۶۱ رای

میزان استفاده شما از عینک آفتابی چقدر است؟

نظرسنجی از ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
۲۱۰ رای

کدام برند شیر را بیشتر میپسندید

نظرسنجی از ۱۷ اسفند ۱۳۹۱
۲۶۳ رای

بیشتر طالب کدام نوع از پنیر های زیر هستید؟

نظرسنجی از ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
۲۵۸ رای

از مطالعه داستانک بالا چه نکته ای دریافت می کنید؟

نظرسنجی از ۱۶ اسفند ۱۳۹۱
۲۶۹ رای

مهمترین ویژگی چای با کیفیت از نظر شما کدام است؟

نظرسنجی از ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
۲۷۱ رای

میزان استفاده شما از آدامس حدودا کدام است؟

نظرسنجی از ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
۲۷۱ رای

مهمترین ویژگی امضاء شما کدام است؟

نظرسنجی از ۱۲ اسفند ۱۳۹۱