نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۴۹۵ رای

کدامیک از این دو خودرو را بیشتر می پسندید ؟

نظرسنجی از ۴ آبان ۱۳۹۱
۵۳۴ رای

میزان آشنایی شما با بورس اوراق بهادر چقدر است ؟

نظرسنجی از ۲۰ مهر ۱۳۹۱