نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۴۸۴ رای

در یکسال گذشته چند بار به سینما رفته اید ؟

نظرسنجی از ۲۶ آبان ۱۳۹۱
۴۹۴ رای

حدودا به چه میزان ورزش میکنید ؟

نظرسنجی از ۲۳ آبان ۱۳۹۱
۴۹۱ رای

تا چه میزان به امنیت کامپیوتر خود اهمیت میدهید ؟

نظرسنجی از ۱۹ آبان ۱۳۹۱