نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۲۳۲ رای

برند چاپگر شما کدام است ؟

نظرسنجی از ۱۵ آذر ۱۳۹۱
۴۵۲ رای

آیا شما مایل به داشتن وب سایت شخصی میباشید ؟

نظرسنجی از ۱۴ آذر ۱۳۹۱
۴۴۰ رای

کدامیک سریال مورد علاقه شما میباشد ؟

نظرسنجی از ۱۰ آذر ۱۳۹۱
۴۶۲ رای

به کدامیک از انواع ورزش بیشتر علاقه دارید ؟

نظرسنجی از ۶ آذر ۱۳۹۱
۴۶۸ رای

آیا شما دارای چاپگر میباشید ؟

نظرسنجی از ۶ آذر ۱۳۹۱