نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۳۰۹ رای

از کدام آنتی ویروس استفاده میکنید ؟

نظرسنجی از ۲۸ آذر ۱۳۹۱
۴۱۱ رای

آیا خود را یک کارآفرین میدانید ؟

نظرسنجی از ۲۷ آذر ۱۳۹۱
۳۷۶ رای

نظر شما درمورد رشته MBA چیست ؟

نظرسنجی از ۲۳ آذر ۱۳۹۱
۴۲۲ رای

کدامیک را برای جلسه کاری ترجیح میدهید ؟

نظرسنجی از ۲۲ آذر ۱۳۹۱
۴۲۲ رای

برای صبحانه فردا یکی را انتخاب کنید

نظرسنجی از ۱۹ آذر ۱۳۹۱
۴۳۹ رای

آیا تا کنون از دوغ کفیر کاله خریداری کرده اید ؟

نظرسنجی از ۱۷ آذر ۱۳۹۱
۴۳۹ رای

آیا شما با طرح هدف بانک ملت آشنا هستید ؟

نظرسنجی از ۱۶ آذر ۱۳۹۱