نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۸۲ رای

به نظر شما شهروند تهرانی ، ناف تهران کجاست ؟

نظرسنجی از ۱۶ دی ۱۳۹۱
۳۶۷ رای

فقط یکی را میتوانید انتخاب کنید !!

نظرسنجی از ۱۵ دی ۱۳۹۱
۲۱۴ رای

..............This flower smells very

نظرسنجی از ۱۴ دی ۱۳۹۱
۱۳۹ رای

The man .......... down the road is my teacher

نظرسنجی از ۱۴ دی ۱۳۹۱
۳۷۵ رای

در حال حاضر کدام را در خانه مصرف میکنید ؟

نظرسنجی از ۱۳ دی ۱۳۹۱
۳۸۲ رای

آیا شما معنی نام خود را میدانید

نظرسنجی از ۱۲ دی ۱۳۹۱
۳۸۶ رای

آیا با دستگاه یونیزه قلیایی آب آشنایی دارید ؟

نظرسنجی از ۱۰ دی ۱۳۹۱