نظرسنجی های دیگر

آیا شما برای جراحی خود مجبور به پرداخت زیر میزی به پزشک شدید ؟

نظرسنجی از تاریخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۶۴ نظر

مخاطبین:

کلیه همیاران سایت که پاسخ آن ها به نظرسنجی «آیا تا کنون زیر تیغ جراحی رفته اید ؟» مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳گزینه «بله» بوده باشد یا بعد ازاین شرایط مذکور را پیدا کنند.

  • ۱۰۱۵.۶%
  • ۸۱۲.۵%
  • ۴۶۷۱.۹%
  • بله به میزان کم
  • بله به میزان زیاد
  • خیر
نظرات نسبت
بله به میزان کم ۱۰ ۱۵.۶%
بله به میزان زیاد ۸ ۱۲.۵%
خیر ۴۶ ۷۱.۹%