نظرسنجی های دیگر

آیا تا کنون زیر تیغ جراحی رفته اید ؟

نظرسنجی از تاریخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۵ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۶۹۳۵.۴%
  • ۱۲۶۶۴.۶%
  • بله
  • خیر
نظرات نسبت
بله ۶۹ ۳۵.۴%
خیر ۱۲۶ ۶۴.۶%