نظرسنجی های دیگر

زنگ موبایل شما به کدام نزدیکتر است

نظرسنجی از تاریخ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۵ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

 • ۱۱۲۵۷.۴%
 • ۱۴۷.۲%
 • ۸۴.۱%
 • ۰۰%
 • ۲۸۱۴.۴%
 • ۵۲.۶%
 • ۷۳.۶%
 • ۹۴.۶%
 • ۱۲۶.۲%
 • آهنگ بی کلام
 • رمانتیک
 • شلوغ
 • طنز و خنده دار
 • ویبره و بی صدا
 • مذهبی
 • خواننده ایرانی
 • خواننده خارجی
 • سایر
نظرات نسبت
آهنگ بی کلام ۱۱۲ ۵۷.۴%
رمانتیک ۱۴ ۷.۲%
شلوغ ۸ ۴.۱%
طنز و خنده دار ۰ ۰%
ویبره و بی صدا ۲۸ ۱۴.۴%
مذهبی ۵ ۲.۶%
خواننده ایرانی ۷ ۳.۶%
خواننده خارجی ۹ ۴.۶%
سایر ۱۲ ۶.۲%