نظرسنجی های دیگر

از بین گزارشگران فوتبال در تلویزیون ایران کدامیک را بیشتر میپسندید

نظرسنجی از تاریخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۱۹۸ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

 • ۱۴۴۷۲.۷%
 • ۹۴.۵%
 • ۶۳%
 • ۴۲%
 • ۷۳.۵%
 • ۲۸۱۴.۱%
 • عادل فردوسی پور
 • مزدک میرزایی
 • پیمان یوسفی
 • محمد رضا احمدی
 • سایر
 • هیچکدام
نظرات نسبت
عادل فردوسی پور ۱۴۴ ۷۲.۷%
مزدک میرزایی ۹ ۴.۵%
پیمان یوسفی ۶ ۳%
محمد رضا احمدی ۴ ۲%
سایر ۷ ۳.۵%
هیچکدام ۲۸ ۱۴.۱%