نظرسنجی های دیگر

آیا شما به قسمت اعتقاد دارید

نظرسنجی از تاریخ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۲ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۱۴۴۷۱.۳%
  • ۵۸۲۸.۷%
  • بله
  • خیر
نظرات نسبت
بله ۱۴۴ ۷۱.۳%
خیر ۵۸ ۲۸.۷%