نظرسنجی های دیگر

به نظر شما هم اکنون وقت خرید دلار برای سرمایه گذاری میباشد ؟

نظرسنجی از تاریخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - نظرسنجی درجریان است
تعداد نظرات: ۲۰۱ نظر

مخاطبین:

کلیه همیارانی که در زمان ارسال نظرسنجی عضو سایت بوده، همچنین افرادی که بعدا عضو می شوند

  • ۳۱۱۵.۴%
  • ۱۹۹.۵%
  • ۵۷۲۸.۴%
  • ۹۴۴۶.۸%
  • بله برای سرمایه گذاری بلند مدت
  • بله برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
  • خیر نه الان
  • اساسا برای سرمایه گذاری اشتباه است
نظرات نسبت
بله برای سرمایه گذاری بلند مدت ۳۱ ۱۵.۴%
بله برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۹ ۹.۵%
خیر نه الان ۵۷ ۲۸.۴%
اساسا برای سرمایه گذاری اشتباه است ۹۴ ۴۶.۸%