نظرسنجی‏های دیدما

در این قسمت نتیجه نظرسنجی های عمومی قابل نمایش می باشد. شما می توانید پس از عضویت به عنوان همیار در نظرسنجی ها مشاركت كرده، همچنین جزییات بیشتری شامل محل سكونت ، جنسیت ، میزان تحصیلات و سایر مشخصات افراد رای دهنده را مشاهده نمایید.

۱۹۵ رای

آیا تا کنون زیر تیغ جراحی رفته اید ؟

نظرسنجی از ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۹۵ رای

یهترین راه برای رفع دلتنگی را کدام میدانید

نظرسنجی از ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۹۵ رای

زنگ موبایل شما به کدام نزدیکتر است

نظرسنجی از ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۳۰ رای

کدام کشور اروپایی را برای مسافرت تفریحی بهتر میدانید

نظرسنجی از ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۱ رای

نظر شما درباره مکالمه تصویری رایتل کدام است

نظرسنجی از ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۹۴ رای

به نظر شما نرخ متوسط تورم نسبت به سال 91 چند درصد است

نظرسنجی از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۱۵ رای

بیشتر چه زمانی را برای ورزش کردن اختصاص میدهید

نظرسنجی از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۲ رای

آیا شما از ته دل احساس شادی و رضایت از زندگی دارید

نظرسنجی از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۵ رای

هر چند وقت یک بار به دندانپزشکی میروید

نظرسنجی از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۲ رای

آیا شما به قسمت اعتقاد دارید

نظرسنجی از ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۷ رای

رفتار شما در مورد رادیو اینترنتی به کدام نزدیکتر است

نظرسنجی از ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۹۷ رای

فقط یکی را میتوانید احتمالا از غرق شدن نجات دهید

نظرسنجی از ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۱۹۷ رای

در مورد مرگ اختیاری چه فکر میکنید

نظرسنجی از ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲
۸۳ رای

. He has many friends but ..... are good ones

نظرسنجی از ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۰۸ رای

اولین عکس العمل شما پس از زلزله کدام است

نظرسنجی از ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
۲۱۱ رای

نظر شما در مورد افزایش حقوق 25% کارگران در سال 92 چیست

نظرسنجی از ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲