دیدما چیست ؟

یک محیط دوستانه به منظور مشارکت وتأثیرگذاری در نظرسنجی های متنوع، همچنین قابلیت ارتباط با شرکتهایی که نظرات عموم مردم را در اولویت کاری خود گذاشته و در جهت بهبود و توسعه خدمات خود از آنها استفاده می نماید .

دیدما این محیط دوستانه را در قالب یک پایگاه اینترنتی در اختیار ملت بلند مرتبه ایران قرار داده است تا فاصله ای که تاکنون فی ما بین ارائه دهندگان خدمات، تولیدکنندگان، کار آفرینان، شرکتها وارگنهای دولتی وخصوصی از یک طرف و عموم مردم، متخصصان، مصرف کنندگان یک محصول یا خدمت خاص از طرف دیگر بوده است را به حداقل ممکن برساند.

امید است با همیاری و همکاری متقابل مشکلاتی که ناشی از عدم شناخت رفتار مصرف کنندگان و مشتریان فعلی و بالقوه وجود دارد و منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی شرکتهای خدماتی، بازر گانی و تولید کنندگان گوناگون می گردد به حداقل رسیده که نتیجه آن منفعت همگان را در بر خواهد داشت.

لازم به ذکراست که این مهم فقط در سایه اعتماد صادقانه طرفین و استفاده بهینه از این ابزار امکان پذیر خواهد بود.

دیدما چطور کار می کند ؟

پایه و مبنای اصلی دیدما براساس نظرسنجی های ارسال شده وپاسخگویی آنها از طرف همیاران گرامی شکل گرفته است .

ارسال این نظر سنجی ها از طریق :

  • مدیریت دیدما
  • همکاران ( شرکتهای عضو دیدما )

قابل انجام می باشد که این دو دارای تفاوت هایی به شرح زیر می باشند:

در صورت پاسخ به هر نظرسنجی که از طرف مدیر دیدما ارسال می شود . یک امتیاز بابت پاسخگویی به همیاران تعلق می گیرد که این امتیازات در قرعه کشی های متنوع مؤثر بوده و به ازاء هر امتیاز شانس بیشتری برای دریافت جوایز اعطاء شده پیدا خواهند نمود . ولی لزوما مبلغی به عنوان پاداش پاسخگویی به حساب همیاران گرامی اضافه نخواهد شد (هر چندکه این احتمال وجود دارد تا از طریق قرعه کشی مبالغی نیز دریافت کنند.)

همیاران با پاسخگویی به این نظرسنجی ها علاوه بر افزایش شانس خود در قرعه کشی ها این امکان را به همکاران دیدما ( شرکتهای عضو دیدما ) خواهند داد تا بر اساس نیاز خود با آنها ارتباط بر قرار نمایند که این خود به سود همیاران و همکاران گرامی می باشد نکته دیگر اینکه نتایج این نوع نظر سنجی ها می توانند با در نظر گرفتن کامل حریم شخصی در اختیار همه اعضاء دیدما قرار بگیرند.

این در حالیست که همیاران با پاسخگویی به نظر سنجی های ارسال شده از طرف همکاران علاوه بر مزایای قبلی به طور قطع بخشی از مبلغی که از طرف همکاران به دیدما پرداخت شده است را به عنوان قدردانی در مشارکت دریافت خواهند نمود .همچنین نتایج این نظر سنجی ها فقط در اختیار همکارانی قرار می گیرد که آنها را ارسال نموده اند.

دیدما برای چه کسانیست؟

دیدما برای همه افراد ایرانی می باشد که با عضویت در آن علاوه بر بدست آوردن نگاه آماری از مسائل مختلف پیرامون تجارت، همچنین دریافت جوایز نقدی و غیر نقدی به دنبال برداشتن گامی به سمت پیشرفت صنعت وتجارت کشور عزیزمان بوده و دارای تمام ویژگیهای زیر باشند:

  • راستگویی را محور اصلی زندگی و متعاقبا مشارکت در دیدما قرار داده اند.
  • ساکن ایران باشند.
  • حداقل دارای یک حساب بانکی و شماره کارت از بانکهای عضو شتاب باشند.